Vesikatto

Matalien osien vesikatto kunnostettiin 2016..17. Vanha, ilmeisen väliaikaiseksi tarkoitettu, aaltopeltikate korvattiin konesaumakatolla. Samassa yhteydessä kunnostettiin vesikaton kantavat puuosat, uusittiin ruodelaudoitus, asennettiin aluskate sekä rakennettiin räystäskourut ja syöksytorvet vanhojen valokuvien ratkaisuja jäljitellen. Materiaalina sekä katteessa että vedenpoistojärjestelmässä käytettiin kuumasinkittyä peltiä.


Itäpääty
Purkutyöt

Työt aloitettiin purkamalla pois yläkerran päädyn hirsiseinän peiterimaverhous. Verhous jouduttiin poistamaan katteen ylösnoston vuoksi. Hirsi ikkunan alapuolella oli päässyt huonoon kuntoon. Ikkuna oli yksinkertaisesti liian lähellä katon harjaa. Ikkunaa kohotettiin noin 300mm, jotta vesikaton ylösnosto oli mahdollista tehdä asianmukaisesti.

Vanha aaltopeltikate poistettiin. Katteen edellisen uusimisen yhteydessä katteen alle oli asennettu uudet ruodelaudat, jotka olivat kohtuullisessa kunnossa. Laudat olivat kuitenkin liian harvassa, jotta konesaumakatetta olisi voinut asentaa lautojen päälle. Myös ruodelautojen alapuoliset lahovauriot edellyttivät korjaamista ja siten lautojen poistoa.

Ruodelautojen alla oli vanhemmat, pahoin lahonneet ruodelaudat. Ne oli tehty osittain kierrätetyistä lattialaudoista oletettavasti 1900-luvun alkupuolen korjauksen yhteydessä. Lautojen liitostapit oli vielä nähtävissä.

Vanhat ruodelaudat tukeutuivat sekundääripalkkeihin. Palkit oli asennettu noin 2000mm jaolla. Palkit olivat osittain lahonneet.

Palkkien alapuoliset hirsirakenteet olivat pääosin hyväkuntoiset, eivätkä ne tarvinneet korjausta.

Yläpohjan eriste, joka koostui sahanpurusta ja hiekasta, oli valunut paikoitellen laudoituksen läpi alempaan kerrokseen. Yläpohja oli osittain lahonnut huonoon kuntoon, eikä se kestänyt liikkumista kaikilta osin.

Korjaukset

Yläpohjan lahonneet laudat vaihdettiin uusiin. Lautojen päälle asennettiin ilmansulkupaperi. Vanhat lämmöneristeet hyödynnettiin kunnossa olevilta osin. Pilaantuneiden eristeiden tilalle hankittiin uutta sahanpurua paikalliselta sahalta.

Sivuräystäiden otsa- ja aluslaudat vaihdettiin huonokuntoisilta osilta. Ehjillä osuuksilla sivuräystäille tehtiin 25mm tuuletusraot.  Päätyräystäiden ylin lauta, johon kattolista kiinnittyy, kunnostettiin.

Sekundääripalkit uusittiin/korjattiin lahonneilta osin. Palkkien määrä jouduttiin kaksinkertaistamaan, koska jänneväli oli liian suuri uusille ruodelaudoille. Toiselle lappeelle tehtiin varaus savuhormia varten. Palkkien päälle asennettiin vesihöyryn läpäisevä aluskate. Aluskate limitettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ulotettiin vähintään 150mm ulkoseinän yli. Aluskatteen päälle asennettiin korotusrima tuuletuksen turvaamiseksi. Ruodelautoina käytettiin 20mm raakaponttilautaa. Koko katto laudoitettiin umpeen.

Konesaumakate kiinnitettiin slammereilla. Saumoihin laitettiin öljy. Saumaus tehtiin käsi rissoilla. Listat kiinnitettiin ankkurinauloilla.

Lahonneet räystäslaudat vaihdettiin. Muutoin sivuräystäiden aluslaudat kavennettiin, jotta katolle saatiin aikaiseksi riittävä tuuletus.

Muut havainnot
  • Yläpohjasta löytyi merkkejä useista eri katemateriaaleista: lauta-, päre- sekä huopakatosta.

 

  • Ullakkotilaan oli varastoitu kaakeliuunien palasia käyntiluukun viereen. Luukku oli paneloitu piiloon oletettavasti 1930-luvulla. Käynti löytyy “sinisten portaiden” yläpäästä.

 

 • Yläpohjan rakenne vastasi keskiosan välipohjan rakennetta. On oletettavaa, että pääty on rakennettu samalla aikakaudella kuin keskiosa.

Länsipääty

Länsipäädyn kunnostus sujui seuraavin poikkeuksin itäpäätyyn verrattuna:

  • Ruodelaudat olivat pääosin koivua. Laudat olivat lahonneita osilta, jotka olivat olleet kosteudelle alttiita. Nauloista päätellen koivuruoteet olivat itäpäädyn rakenteita vanhemmat, oletettavasti 1800- luvun alkupuolelta

 

  • Kurkihirsi oli katkaistu savupiipun vuoksi. Korjauksen yhteydessä kurkihirsi tuettiin kunnolla.

 

  • Yläpohjarakenne oli sama kuin itäpäädyssä.

 

  • Puru- ja hiekkaeristeen alla oli turvetta.

 

 • Kulku yläpohjaan on päädystä olevan ikkunan kautta. Ikkuna kunnostettiin.

Kuisti

Kuistin katon erityispiirteet:

  • Kuistin yläpohja on eristämätön. Myös kuistin yläpohjan kulkuluukku oli jätetty pintaverhouksen taakse. Paikka on nyt tiedossa; välittömästi sisäänkäynnin oikealla puolella.

 

  • Kuistin harja kaatoi rakennukseen päin. Tätä ei pystynyt muuttamaan tilanahtauden vuoksi.

 

  • Kuistin palkkeja oli korjattu aiemmin. Korjaukset oli kiinnitetty sepän takomilla nauloilla.

 

 • Kuistin päätykolmion takana oli jäljellä rakennuksen keskiosan alkuperäistä kalkkirappauspintaa.

Rännit ja muut osat

Puolipyöreät kourut asennettiin kaikille sivuräystäille symmetrisesti. Veden poisto rakennettiin rakennuksen neljälle kulmalle sekä kuistin kahdelle kulmalle. Nämä paikat soveltuivat parhaiten veden johtamiseen pois rakennuksen läheisyydestä. Näille kuudelle kulmalle asennettiin myös suppilot. Tasoerojen välille valittiin syöksylähdöt tilanahtauden, asennettavuuden sekä ulkonäön vuoksi. Päätyjen ja kuistin kohdalle asennettiin peltilista vesikatteen ja räystäskourun väliin.

Kattosillat ja lapetikkaat tehtiin siperianlehtikuusesta uusituille lappeille.

Vanhalle konesaumakatolle tehtiin viemärin tuuletusputken läpivienti.

Osa suppiloista tuettiin väliaikaisesti, kunnes päätyräystäät on kunnostettu julkisivun korjauksen yhteydessä.


Kuvia työn valmistuttua