Päärakennus

Hietasen alakerran tilat n. 1775

Hietasen päärakennuksen keskiosa rakennettiin 1770- luvun puolivälissä karoliinista pohjakaavaa mukaillen. Rakennuksen molempiin päätyihin lisättiin matalat lisäosat joitakin vuosia myöhemmin. Samalla rakennettiin kuisti. Yläkerran päätyihin rakennettiin lämpimät kamarit kylmän osan ympärille. Myös kylmä osa oli tapetoitu. Näin päästiin ”aloittamaan kartanomaista elämäntapaa”. Hirsirunkoisen rakennuksen julkisivu rapattiin.

Rappaus kesti aikansa. 1918 otetuissa valokuvissa rappauspinta näkyy lohkeilleen seinien alaosasta, etenkin eteläsivulla. Ajan oloon rappaus korvattiin peiterimaverhouksella, viimeiset osat 1960- luvulla. Yhdessä huoneessa on vielä jäljellä puhalletusta lasista tehdyt ikkunaruudut.


Hietasen alakerran tilat n. 1785

Seinien sisäpinnat olivat käsitelty savirappauksella. Resepti lienee ollut 1 osa savea, 2 osaa sahanpurua. Savirappauksen päälle kertyi tapettikerroksia kunnes pinkopahvit keksittiin. Tällöin osasta rakennusta savirappaus korvattiin pahveilla sekä lukuisilla uusilla tapettikerroksilla. Vanhimmat säilyneet lumppupaperista valmistetut tapettimallit lienevät 1820- luvulta. Tapetin alla olevat sanomalehdet ovat vuoden 1821 “Finlands Allmänna Tidning”- lehtien sivuja.


Rakennuksen merkityksen vähenemistä kuvaa hyvin tiluskartan tiedot 1850- luvulta. Karttaan on merkitty kirjain tunnuksilla ja vaaleanpunaisella värillä kaikki kylän asuinrakennukset autiotorppia myöten. Hietasen kartanosta väritys ja kirjainmerkintä puuttuvat. Kartan selitysosassa Hietasen rakennus kuitenkin mainitaan viereisen Puustellin torpan yhteydessä.  “Viereisellä tontilla sijaitsee Hietasten kartanon vanha päärakennus“. Rakennuksella ei enää ole ollut itsenäistä merkitystä. Niinpä ei ole yllätys, että rakennuksesta on säilynyt vain muutama vanha valokuva. Näistä oletettavasti vanhin on kiertokoululaisia Hietasten kartanon kuistin edessä, 1900-1910.  Tämän kuvateksti on mielenkiintoinen; perustettiinhan kansakoulu kylälle jo 1892.


Hietasen kartanon päärakennus 1900-luvun alkupuolella

Hietasen kartanon päärakennus. Kuva on rekonstruoitu lähes puoleenväliin repeytyneestä 1900-luvun alkupuolen kuvasta. Mäntsälän kunnan kuvakokoelmat, (MKK 8810:4)

Rakennus on kokenut puolen kymmentä merkittävää muutosta historiansa aikana.  Näistä ensimmäinen oli laajennus nykyisiin mittoihinsa, mikä tapahtui 1790- luvun alkuun mennessä. Ensimmäinen laajempi kunnostus lienee tehty 1820- luvun alussa, jolloin muun muassa vesikattoja on kunnostettu. Syksyllä 1921 Hietanen oli kuvauksen mukaan  aivan rappiotilassa, “rappaus putoaa nurkista, verannan ikkunat ja ovet vetelehtivät vinnillä, tapetit ovat siekaleina“. Rakennuksen tila kokenikin toisen merkittävän kunnostuksen myötä 1920..30 luvuilla. Tällöin on mm. uusittu itäpäädyn lattiat ja uunit. 1950-luvulla keskiosan katto uusittiin konesaumakatoksi. 1970..80 luvulla rakennuksen länsipääty uusittiin ajan hengen mukaisesti sekä pesu- ja saunatilat rakennettiin salin paikalle. Viimeisin remontti alkoi 2013. Sen ensimmäinen suurin ponnistus oli matalien osien vesikaton kunnostus. Tämän oli julkisivun vuoro. 2018..19 palautettiin julkisivun kalkkirappaus.