Julkisivu

Julkisivun ennallistaminen aloitettiin 2018. Tarkoituksena on palauttaa rakennuksen alkuperäinen rapattu ulkoasu.

Työt alkoivat vanhan osittain lahonneen peiterimaverhouksen purkamisella samalla jouduttiin irrottamaan vuorilaudat.


Tämän jälkeen oli vuorossa hirsirungon vaurioiden korjaukset. Korjattavaa löytyi kaikilta seiniltä. Yhteinen tekijä vaurioille oli vesi eli vauriokohta oli ollut pitkään tekemisissä ylimääräisen kosteuden kanssa.  Toteutetut korjaustavat:

  • Hionta / veisto. Kun vain hirren ohut (alle 20mm) pintakerros oli pehmentynyt, pinta joko veistettiin pois perinteisillä työkaluilla ja/tai moottorisahalla. Muuta korjausta ei tehty. Sähkökäyttöinen moottorisaha osoittautui ylivoimaiseksi bensiinikäyttöiseen verrattuna. Kaikkialle levinnyt punainen pöly tukki bensakoneen ilmansuodattimen muutamassa minuutissa.
  • Lautaverhous. Kun pehmennyt kerros oli 20..50mm, verhoiltiin pinta uudella laudoituksella. Laudoitus tuettiin tarvittaessa koolauksella sekä ilmatila täytettiin selluvillalla ja pellavariveellä.
  • Hirsien korvaaminen koolatulla rakenteella. Rakenteellisesti merkityksettömillä osilla lahonnet osat korvattiin kevytrakenteisina; koolaus + laudoitus + eristys. Tällaisia paikkoja olivat ikkunoiden alaosat sekä ylimpien hirsien vauriot.
  • Alimpien hirsien alaosa. Kun vain alahirren alaosa oli lahonnut, korvattiin pelkkä lahonnut osa sopivan paksuisella soirolla.
  • Kengitys. Muutamasta paikaista jouduttiin alahirsiä vaihtamaan, ei kuitenkaan ensimmäistäkään koko mitaltaan.
  • Hirsien saumat olivat pehmenneet monin paikoin.  Ne korjattiin kovertamalla pehmennyt puuaines pois ja vahvistamalla sauma lautapaikalla. Tarvittaessa laudan taus eristettiin riveellä.

Hirsiseinälle nakuteltiin puinen säleikkö. Säleikön puutavara sirkkelöitiin vanhasta lautaverhouksesta. Rimojen kooksi muodostui 20 x 7 mm. Rimojen koko toki eli hieman, koska tarkkuus ei ollut ensimmäinen prioriteetti. Rimat kiinnitettiin sinkityllä 35mm kampanauloilla. Naulauksessa käytettiin apuna paineilmakäyttöistä kämmennaulainta. Naulaimet osoittautuivat melko heppoisiksi, Niitä hajosi työn aikana neljä kappaletta. Heikoimmat kestivät vain puolen päivän työskentelyn. Nauloja kului runsaat 100kpl/m2. Säleikön ruutukoko koko on 80..90mm.

Rappauslaasti saapui aurinkoisena loppukesän päivänä. Laastina käytettiin Hyvinkään Betonin kuituvahvistettua märkälaastia neljän millin raekoolla (KH100/700 0-4R). Kuitua laastissa oli 1kg/m3. Kuidun tarkoituksena on vähentää mikrohalkeamia sekä toimia toisena verkotuksena säleikön lisäksi eli ”sekä vyö että henkselit” periaate.

Työt keskeytyivät syksyn viiletessä jatkuakseen seuraavana keväänä.

Syksyllä muodostuneet mikrohalkeamat pysyivät ennallaan talven yli eikä uusia halkeamia ilmaantunut. Yli 200-vuotias hirsirunko on asettunut paikoilleen, kuten olettaa sopikin. Pintakerroksen halkeamia päätettiin ehkäistä lisäämällä kuidun määrää sekä verkottamalla nurkat ja pilasterit.  

Pintakerros valmistui elokuussa 2019. Rapparin kädenjälki näkyy alla olevissa kuvissa.

Lopuksi rappauspinta maalattiin kahteen kertaan Finngard kalkkimaalilla. Maalaus peitti ja häivytti valtaosaltaan pienet kutistumishalkeamat