Pato

Padon tien puoleinen pää ennen kunnostuksen aloittamista 2014

Lampi on saatu aikaan padon avulla. Pato on 70m pitkä 3..5 metriä leveä sekä runsaat 2 metriä korkea. Padon avulla lähiympäristön valumavedet muodostavat tekolammen. Lammen valuma-alue on noin kuusi hehtaaria. Lammen vesi on orsivettä, vedenpinnan ollessa yli kuusi metriä pohjavedenpinnan yläpuolella.


Padon sydän on kaksinkertainen hirsirakenne. Hirsien välissä on reilun metrin kerros savea. Savi pitää hirret kosteana ja padon tiiviinä. Lisäsuojana on hirsien päälle ajettu maakerros. Lammen puolella rakennetta on vahvistettu kivillä. Tällainen rakenne kestää hyvinkin tuhat vuotta ilman kunnossapitotöitä kunhan puiden juuret eivät pääse sitä vaurioittamaan.


Patoa tiivistetään kesällä 2016

Padon rakentamiseen on käytetty 100m³ savea sekä 500m³ muuta maa-ainesta. Kelpo suoritus lihasvoimalla. Lisäksi käytetty 800m hyvää hirttä. Määrä olisi riittänyt ei vain torpan vaan talon rakentamiseen.


Puut olivat hoitaneet tehtävänsä ja pato vuosi aluksi yli 500 litraa tunnissa. Vuotoa tukittiin useaan otteeseen tiivistämällä patoa maamassoilla sekä asentamalla lammenpuolelle suodatinkangas ja savikerros. Jokainen korjauskerta paransi hieman tilannetta. Lopulta 2017 padon läpi virtaava vesimäärä väheni merkityksettömäksi.

Pato avattuna ja lampi väliaikaisesti kuivatettuna 2015