Julkisivu

Julkisivun ennallistaminen aloitettiin 2018. Tarkoituksena on palauttaa rakennuksen alkuperäinen rapattu ulkoasu.

Työt alkoivat vanhan osittain lahonneen peiterimaverhouksen purkamisella samalla jouduttiin irrottamaan vuorilaudat.


Tämän jälkeen oli vuorossa hirsirungon vaurioiden korjaukset. Korjattavaa löytyi kaikilta seiniltä. Yhteinen tekijä vaurioille oli vesi eli vauriokohta oli ollut pitkään tekemisissä ylimääräisen kosteuden kanssa.  Toteutetut korjaustavat:

  • Hionta / veisto. Kun vain hirren ohut (alle 20mm) pintakerros oli pehmentynyt, pinta joko veistettiin pois perinteisillä työkaluilla ja/tai moottorisahalla. Muuta korjausta ei tehty. Sähkökäyttöinen moottorisaha osoittautui ylivoimaiseksi bensiinikäyttöiseen verrattuna. Kaikkialle levinnyt punainen pöly tukki bensakoneen ilmansuodattimen muutamassa minuutissa.
  • Lautaverhous. Kun pehmennyt kerros oli 20..50mm, verhoiltiin pinta uudella laudoituksella. Laudoitus tuettiin tarvittaessa koolauksella sekä ilmatila täytettiin selluvillalla ja pellavariveellä.
  • Hirsien korvaaminen koolatulla rakenteella. Rakenteellisesti merkityksettömillä osilla lahonnet osat korvattiin kevytrakenteisina; koolaus + laudoitus + eristys. Tällaisia paikkoja olivat ikkunoiden alaosat sekä ylimpien hirsien vauriot.
  • Alimpien hirsien alaosa. Kun vain alahirren alaosa oli lahonnut, korvattiin pelkkä lahonnut osa sopivan paksuisella soirolla.
  • Kengitys. Muutamasta paikaista jouduttiin alahirsiä vaihtamaan, ei kuitenkaan ensimmäistäkään koko mitaltaan.
  • Hirsien saumat olivat pehmenneet monin paikoin.  Ne korjattiin kovertamalla pehmennyt puuaines pois ja vahvistamalla sauma lautapaikalla. Tarvittaessa laudan taus eristettiin riveellä.